INFORMACIJADidaktičko razmišljanje

Pod pojmom učenja mathe.wortsch@tz podrazumijeva se učenje matematičkih pojmova za učenice i učenike od 3. stupnja š kolovanja povezano sa igrom. Obujam učenja izrađen je specijalno za učenike kojima njemačkinije materinski jezik.

mathe.wortsch@tz sadrži treniranje jezičnog blaga, raščlanjenog na 10 područja, ponavljanje gradiva povezanog sa igrom te mogućnost kontroliranja znajnja u više testova. Kori š tenje obujma učenja može uslijediti na mnogo načina: mathe.wortsch@tz je pogodan za predavanja u razredima te pruža mogućnost diferenciranja u nastavi. Naravno da ovo stoji na raspolaganju svima koji se interesiraju za samostalno učenje na onom računaru koji ima priključak na internet.

Link : TEHNIKA UČENJA (.pdf - file)

Nastanak

Ovaj E-Learning-projekt nastao je u okvirima projektnog rada na Donau-uniuvezitetu Krems.


Tim

Marianne Ebenhofer, Christian Nosko, Eva Prokop i  Jürgen Schachner

Kontakt

m.ebenhofer@ist.eduhi.at

juergen.schachner@gmx.at

 

Potrebni programi

Da bi se moglo izvesti sve testove potreban je Java Software. Toga možete ovdje skinuti besplatno.

 

 

Da biste mogli upotrijebiti sve igre potreban vam je Flash-Player od Macromedije. Ovdje ga možete skinuti besplatno.

 

 

Za obujam učenja preporuča se upotreba slijedećeg Browsera u aktualnoj verziji:
- Microsoft Internet Explorer
- Mozilla Firefox
Mozilla Firerfox možete ovdje skinuti besplatno.

mathe.wortsch@tz je optimiran za računarski ekran raščlanjen na 1024 x 768 pixela.