INFORMÁCIEDidaktické úvahy

Výukové prostredie mathewortsch@tz umožňuje hravou formou naučiť matematické pojmy žiakov a žiačky od 3.ročníka. Toto výukové prostredie bolo vytvorené špeciálne pre učiacich sa, ktorí majú iný materinský jazyk ako nemčinu.

mathewortsch@tz obsahuje nácvik slovnej zásoby rozdelený do 10 oblastí, zábavné učebné hry určené na opakovanie a možnosť preskúšať vedomosti vo viacerých testoch.

Využitie výukového prostredia je mnohostranné: mathewortsch@tz je vhodné použiť pre žiakov v počítačovej učebni a umožňuje tiež diferenciáciu vo vyučovaní. Samozrejme je k dispozícii aj pre učenie sa jednotlivcov na ľubovoľnom počítači s pripojením na internet.

TECHNIKA UČENIA (.pdf - file)

Vznik

Tento projekt na učenie sa pomocou výpočtovej techniky vznikol v rámci projektu na Donau-Univerzite v Kremsi.


Autori

Marianne Ebenhofer, Christian Nosko, Eva Prokop a Jürgen Schachner

Kontakt

m.ebenhofer@ist.eduhi.at

juergen.schachner@gmx.at

 

Potrebné programové vybavenie

Na spustenie testov potrebujete Java Software. Kliknutím sem si ho môžete bezplatne stiahnúť.

 

 

Aby ste mohli používať všetky hry, potrebujete Flash-Player od Macromedia. Kliknutím sem si ho môžete bezplatne stiahnúť.

 

 

Pre toto výukové prostredie sa odporúča použitie nasledujúcich internetových vyhľadávačov v najaktuálnejšej verzii:
- Microsoft Internet Explorer
- Mozilla Firefox
Kliknutím sem si môžete Mozilla Firefox bezplatne stiahnúť.mathewortsch@tz
je optimalizovaný pre rozlíšenie obrazovky 1024x768 pixelov.